Pyetësor veteriner-klient

Komunikimi me klientin ka një rëndësi jo të vogël .Ky është një test që ka për qëllim pikërisht këtë mardhënie.

Përgatiti testin MV Egli Ozuni