Pyetësor rreth qenit

Nëse mendoni se një apo disa nga përgjigjet nuk janë të sakta , nëse keni pyetje apo sygjerime , ju lutem na kontaktoni në : veterineret@yahoo.com