Toksiciteti nga çokollata

Pyetësor rreth njohurive veterinare nga revista “Veterinerët “. Ky test u përgatit nga MV Egli Ozuni.